Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Tiêu chuẩn - Quy chuẩnTổng số 40 văn bản
TT Số / ký hiệu Ngày ban hành Tên tiêu chuẩn
1 2164/QĐ-BGTVT 12/07/2016 Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp phủ vữa nhựa polime (Microsurfacing - Macro Seal)
2 QCVN 41:2016/BGTVT 08/04/2016 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ (Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2016 và thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ" QCVN 41:2012/BG
3 41/QĐ-BGTVT 04/02/2016 Quyết định số 41/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT Ban hành Chỉ dẫn tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa rỗng thoát nước có sử dụng phụ gia TAFPACK-Super
4 TCVN 8810:2011 08/07/2015 Đường cứu nạn ô tô - Yêu cầu thiết kế
5 QCVN 83:2015/BGTVT 23/06/2015 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc
6 3552/QĐ-BGTVT 22/09/2014 Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô
7 1617/QĐ-BGTVT 29/04/2014 Quy định kỹ thuật về phương pháp thử độ sâu vệt hằn bánh xe của BTN xác định bằng thiết bị Wheel tracking
8 TCVN 9845:2013 01/01/2013 Tiêu chuẩn Quốc gia tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ
9 TCVN 9401:2012 27/12/2012 Kỹ thuật đo và xử lý tín hiệu GPS trong trắc địa công trình
10 TCVN 5729:2012 30/05/2012 Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế
11 TCVN 4447:2012 01/01/2012 Công tác đất - Thi công - Nghiệm thu
12 TCVN 9398:2012 01/01/2012 Công tác trắc địa trong xây dựng - Yêu cầu chung
13 TCVN 8809:2011 30/12/2011 Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu
14 TCVN 8860-1:2011 05/12/2011 Bê tông nhựa - Phương pháp thử. Phần 1: Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall
15 TCVN 8870:2011 05/12/2011 Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình GTVT
16 TCVN 8871:2011 05/12/2011 Vải địa kỹ thuật - Phần 1-6: Phương pháp thử
17 TCVN 8864:2011 05/12/2011 Mặt đường ô tô - Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3m
18 TCVN 8865:2011 05/12/2011 Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI
19 TCVN 8866:2011 05/12/2011 Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - Thử nghiệm
20 TCVN 8867:2011 05/12/2011 Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman
21 TCVN 8868:2011 05/12/2011 Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết - không thoát nước và cố kết - thoát nước của đất dính trên thiết bị nén 3 trục
22 TCVN 8869:2011 05/12/2011 Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất
23 TCVN 8863:2011 05/12/2011 Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu
24 TCVN 8859:2011 05/12/2011 Lớp móng CPĐD trongkết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu
25 TCVN 8858:2011 05/12/2011 Móng CPĐD và CP thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu
26 TCVN 8857:2011 05/12/2011 Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu
27 TCVN 8819:2011 05/12/2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu
28 TCVN 8791:2011 09/11/2011 Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu
29 TCVN 8820:2011 05/03/2011 Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo phương pháp Marshall
30 QCVN 07:2010/BXD 05/02/2010 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị