Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo tháng 07/2015


Thông tin Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo tại thông báo số: 40/TB-CQLXD
Số/ Ký hiệu 40/TB-CQLXD
Ngày ban hành 28/07/2015
Lãnh đạo Phó Cục trưởngTriệu Khắc Dũng
Nội dung chỉ đạo

Kết luận cuộc họp giao ban tuần kiểm điểm tiến độ dự án Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông:

 1. Đối với Tổng thầu:
 • Khẩn trương ký hợp đồng với các nhà thầu phụ thực hiện các hạng mục còn lại của dự án, đặc biệt các hạng mục trong khu vực Depot trước 31/7/2015.
 • Báo cáo chi tiết các hạng mục hồ sơ thiết kế còn tồn tại của dự án, các vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ.
 • Họp hàng tuần với các nhà thầu phụ để kiểm điểm tiến độ, xử lý vướng mắc. Khẩn trương giải quyết các vướng mắc về tài chính để các nhà thầu phụ có thể tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực.
 • Triển khai thi công ngay các hạng mục dầm ngang, mối nối dọc tại các đoạn đã lao dầm.
 • Chuẩn bị tài liệu liên quan (hình ảnh, video…) giới thiệu về hệ thống đường sắt đô thị Trung Quốc, các dự án đường sắt đô thị ở Trung Quốc mà Tổng thầu, TVGS đã tham gia; cung cấp các thông tin liên quan cho cơ quan truyền thông.  
 1. Đối với Ban QLDA ĐS:
 • Khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh TMĐT .
 • Giới thiệu các đơn vị có năng lực (tài chính, máy móc, thiết bị, nhân lực…) trong ngành đường sắt để Tổng thầu ký hợp đồng thầu phụ  thực hiện các hạng mục còn lại của dự án.
 • Chuẩn bị các nội dung để ký phụ lục thay đổi Hợp đồng EPC với Tổng thầu đối phần còn lại của dự án (theo hình thức chìa khóa trao tay).
 • Thành lập các tổ chuyên ngành để trực tiếp phụ trách đối với các hạng mục quan trọng, ảnh hưởng đến tiến độ dự án: thiết bị, đoàn tàu, khu Depot, công tác đào tạo, …
 • Hoàn thiện thủ tục để ký phụ lục hợp đồng với TVGS.
 1. Đối với TVGS:
 • Tích cự đôn đốc, hỗ trợ Tổng thầu đối với các hạng mục đang triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công song song với việc với việc chấp thuận hồ sơ thiêt kế.
 • TVGS rà soát hồ sơ thiết kế chưa phê duyệt, báo cáo chi tiết các tồn tại vướng mắc, đề xuất các giải pháp xử lý; trình nộp cho Cục và Ban QLDA ĐS trước ngày 30/7/2015.
 1. Các nội dung khác:
 • Đối với hạng mục thiết bị đoàn tàu: Dự kiến họp vào Thứ 3 (28/7/2015). Tổng thầu, TVGS báo cáo về tiến độ, chất lượng sản phẩm, sự phù hợp (đặc biệt lưu ý đến sản phẩm trong nước và nhập khẩu), khả năng thay thế,… Tổng thầu chịu trách nhiệm toàn bộ trong quá trình thi công và vận hành, báo cáo Bộ để thành lập đoàn kiểm tra.
 • Đối với công tác đào tạo: Dự kiến họp vào Thứ 3 (28/7/2015). Yêu cầu Tổng thầu, TVGS, công ty QLKT ĐSĐT Hà Nội chuẩn bị nội dung, kế hoạch đào tạo, cá tài liệu liên quan (tiếng Việt), tiêu chuẩn tuyển dụng các ứng viên đi học, bằng cấp theo quy định của Việt Nam và của Trung Quốc. Tiến độ đào tạo đang bị chậm (dự kiến còn 7 lớp ), yêu cầu Tổng thầu khẩn trương lên kế hoạch phối hợp với Ban QLDA ĐS, Sở Nội vụ Hà Nội tiến hành tuyển dụng để đưa đi đào tạo 1 đợt.   
Phòng tham mưu Phòng Công trình Đường sắt - Hàng không
Kết quả thực hiện
Ghi chú