Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Hệ thống ITS trên cao tốc Bắc - Nam được đầu tư thế nào?
Báo giao thông

08:15:00 09/07/2021

TCQM - Với chiều dài hơn 100km, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được đầu tư hệ thống ITS, giúp kiểm soát mọi hoạt động dọc tuyến và kịp thời xử lý...