Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chọn xong nhà thầu, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu triển khai ra sao?
Báo giao thông

17:30:00 03/08/2021

TCQM - Ban QLDA 6 cho biết, trong tháng 7/2021 đã ký hợp đồng với 4 gói thầu xây lắp, 4 gói thầu tư vấn giám sát và 4 gói thầu bảo hiểm.