Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Đẩy nhanh thi công bù lại tiến độ bị chậm tại gói thầu A5, DA đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi
Thứ tư, ngày 02/09/2015Bộ yêu cầu Nhà thầu khẩn trương có biện pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thi công để bù lại tiến độ đã bị chậm tại gói thầu A5, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. 

Dự án cầu Kỳ Lam (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) - thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (ảnh minh họa)

Ngày 20/8/2015, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công gói thầu A5, Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. 

Theo báo cáo của VEC, tiến độ thi công của gói thầu A5 thực hiện được đến nay là rất chậm, thời gian thực hiện Hợp đồng đến nay là 11/33 tháng, tương ứng 33% thời gian nhưng giá trị thực hiện mới đạt được 3,1%, chậm -12,37% so với kế hoạch (kế hoạch thực hiện là 15,5%). 

Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu là do cách thức thực hiện của Nhà thầu; giám đốc điều hành của Nhà thầu bất hợp tác với các bên liên quan; công tác tổ chức công trường rất yếu kém; thiếu sự quan tâm của Công ty mẹ; các khâu chuẩn bị của Nhà thầu trong triển khai thi công trên công trường chậm... thể hiện qua giá trị thực hiện, công tác huy động, các hạng mục đã thi công trên công trường và chuẩn bị mỏ vật liệu ... Bộ yêu cầu Nhà thầu khẩn trương có biện pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thi công để bù lại tiến độ đã bị chậm.

 Đối với đề xuất hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ cấp phép khai thác mỏ vật liệu của Công ty Posco E&C, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã báo cáo, đề xuất và Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ cấp phép khai thác các mỏ vật liệu phục vụ thi công Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bộ GTVT sẽ tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ cấp phép khai thác vật liệu thi công, tuy nhiên đề nghị Nhà thầu tích cực làm việc với các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục cấp phép khai thác mỏ vật liệu. 

Bộ yêu cầu Nhà thầu nộp chương trình hành động, tiến độ thi công điều chỉnh gửi Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát (TVGS) trước ngày 10/9/2015 để chấp thuận tiến độ làm cơ sở triển khai thi công và theo dõi, đánh giá tiến độ của Nhà thầu trong thời gian tới. Trường hợp, Nhà thầu không có chuyển biến tích cực, tiến độ thi công vẫn tiếp tục chậm, Bộ GTVT sẽ xử lý theo các điều khoản của Hợp đồng đã ký để đảm bảo tiến độ gói thầu, dự án. 

Trong đó, chương trình hành động, tiến độ của Nhà thầu cần thể hiện rõ hệ thống quản lý điều hành dự án; Giám đốc điều hành; tổ chức các mũi thi công hiện trường (bao gồm cả bố trí các Nhà thầu phụ); xác định hạng mục và thứ tự ưu tiên... Riêng tiến độ thi công yêu cầu đánh giá chi tiết các mốc thời gian thi công sẽ đạt được và thể hiện rõ thời gian sẽ bù lại được phần tiến độ đã bị chậm.

Hiện nay, sắp tới mùa mưa khu vực, Bộ yêu cầu Nhà thầu triển khai thi công đồng loạt tất cả các cầu, cống; công tác chuẩn bị mỏ vật liệu, bố trí các mũi thi công, huy động đầy đủ thiết bị về công trường xong trong tháng 10/2015. 

Ngoài ra, Bộ đề nghị Công ty Posco E&C - Hàn Quốc kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công; hỗ trợ tài chính và bố trí vốn theo từng thời điểm cho công trường để đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo tiến độ đã cam kết. 

Phòng tổng hợp

 

Tin liên quan