Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Bảo trì đường bộ kém chất lượng sẽ bị xem xét rút ủy quyền
Báo giao thông

08:05:00 19/07/2021

TCQM - Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản yêu cầu khắc phục hạn chế về công tác quản lý, bảo trì đường bộ tại các sở GTVT khu vực phía Bắc.