Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Yêu cầu Sở GTVT Long An lập báo cáo hoàn thành công trình theo các quy định
Thứ tư, ngày 19/08/2015Cục QLXD&CLCTGT đã có văn bản số 2453/CQLXD-CCPN ngày 03/8/2015; số 2626/CQLXD-CCPN ngày 18/8/2015 về việc triển khai công tác nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu Bộ GTVT tại Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng QL1 đoạn qua thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng QL1 đoạn qua thành phố Tân An, tỉnh Long An được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết  số 873/QĐ-BGTVT ngày 03/04/2009. Chiều dài dự án là 5,39km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN 4054-2005), chiều rộng mặt cắt ngang: Bnền=30m, Bmặt=2x10,5m+2m (dải phân cách giữa)+2x3,5m (vỉa hè). 

Tổng mức đầu tư của dự án : 796,779 tỷ đồng (trong đó vốn Trung ương: 321,110 tỷ đồng, địa phương 475,669 tỷ đồng). 

Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn gấp rút thi công các hạng mục cuối cùng đưa công trình vào khai thác sử dụng. Để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu công trình, Cục QLXD&CLCTGT đề nghị Sở GTVT tỉnh Long An kiểm tra, rà soát, lập báo cáo hoàn thành công trình theo các quy định.

Cụ thể, các đơn vị chuẩn bị các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình gồm:

- Hồ sơ năng lực của đơn vị lập dự án, hồ sơ lập và phê duyệt dự án đầu tư (thuyết minh dự án đầu tư, thuyết minh TKCS, bản vẽ TKCS, văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan quản lý, Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo thẩm định dự án, Quyết định duyệt dự án, các văn bản chấp thuận/thỏa thuận của các cơ quan có liên quan).

- Hồ sơ quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng công trình: Các hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát và thiết kế, các Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu, hợp đồng, hồ sơ nhiệm vụ/phương án/báo cáo khảo sát, hồ sơ nghiệm thu kết quả khảo sát, báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt thiết kế,…

- Hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng: Hồ sơ năng lực các đơn vị (gồm nhà thầu chính/phụ, TVGS, Ban QLDA, nhà thầu thí nghiệm và kiểm định nếu có), hồ sơ kiểm soát chất lượng công trình (kiểm soát chất lượng vật liệu/thiết bị, quy trình kiểm tra và giám sát thi công, các biện pháp đảm bảo ATGT/ATLĐ/VSMT), hồ sơ thi công, bản vẽ hoàn công và các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng,…

Kiểm tra lại chất lượng những hạng mục công trình đã thi công hoàn thành, chỉ đạo nhà thầu có biện pháp khắc phục những khiếm khuyết, tồn tại (nếu có).

Cục QLXD&CLCTGT yêu cầu Sở GTVT tỉnh Long An căn cứ vào những nội dung trên để khẩn trương thực hiện. Dự kiến Tổ giúp việc Hội đồng và các nhóm công tác thuộc Tổ giúp việc bắt đầu triển khai công việc từ ngày 26/8/2015.

Nguyễn Duy Thạch                      
Chi cục phía Nam                       ​

 

Tin liên quan