Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Yêu cầu nhà thầu chính sửa chữa đường dẫn cầu Vàm Cống
Thứ hai, ngày 01/07/2019Tổng công ty Cửu Long cho biết đã chỉ đạo nhà thầu khắc phục các vị trí rạn nứt mặt đường dẫn cầu Vàm Cống phía TP Cần Thơ.

Tổng công ty Cửu Long cho biết đã chỉ đạo nhà thầu khắc phục các vị trí rạn nứt mặt đường dẫn cầu Vàm Cống phía TP Cần Thơ.

Ngày 30/6, đại diện Tổng công ty Cửu Long cho biết đã chỉ đạo nhà thầu khắc phục các vị trí rạn nứt mặt đường dẫn cầu Vàm Cống phía TP Cần Thơ. Đến thời điểm nay, các vị trí rạn nứt nhiều đã được khắc phục xong.

Những ngày qua, trong quá trình khai thác, trên đoạn đường dẫn lên cầu Vàm Cống phía TP Cần Thơ (thuộc gói thầu 3B) có xuất hiện cục bộ một số vị trí vị trí rạn nứt mặt đường, chiếm khoảng 0,07% diện tích bề mặt gói thầu. Khi phát hiện các vết rạn nứt, nhà thầu đã cử các tổ thi công ra công trường để thi công, dặm vá lại các vị trí hư hỏng, đảm bảo giao thông êm thuận. Do gói thầu đang trong giai đoạn bảo hành nên nhà thầu chính phải có trách nhiệm bảo hành theo quy định hợp đồng.

Bộ GTVT và Tổng công ty Cửu Long đã chỉ đạo, yêu cầu nhà thầu chính nghiêm túc thực hiện trách nhiệm sửa chữa, bảo hành đảm bảo chất lượng và an toàn cho dự án. Nhà thầu chính là công ty Hansin Hàn Quốc đang nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GTVT và Tổng công ty Cửu Long, triển khai việc sửa chữa bằng kinh phí của nhà thầu với tinh thần khẩn trương, đảm bảo chất lượng.

Quan điểm của Bộ GTVT và Tổng công ty Cửu Long là kiên quyết yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm túc việc sửa chữa bảo hành đảm bảo chất lượng, an toàn theo đúng quy định hợp đồng.

Đường dẫn cầu Vàm Cống phía TP Cần Thơ (gói thầu 3B) do Nhà thầu chính là Công ty Hanshin Engineering & Construction (Hàn Quốc) thi công. Tư vấn giám sát là Liên danh Tư vấn Sambo Engineering & Dongbu Engineering (Hàn Quốc). Quá trình thi công đã được thực hiện chặt chẽ theo thiết kế cũng như quy định kỹ thuật của dự án và được đơn vị tư vấn giám sát đánh giá đảm bảo chất lượng. Toàn bộ gói thầu đã hoàn thành vào tháng 12/2017 và hiện nay đang trong giai đoạn bảo hành.

Riêng gói thầu cầu chính Vàm Cống do nhà thầu GS E& C thi công được hoàn thành và đưa vào khai thác từ 19/5.

Theo Báo Giao thông

 

Tin liên quan