Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Yêu cầu khắc phục hư hỏng mặt đường QL1 qua Bình Định
Thứ sáu, ngày 17/08/2018Ban QLDA và nhà đầu tư yêu cầu các nhà thầu hoàn hành công tác khắc phục hư hỏng mặt đường trong tháng 8/2018.

Cục QLXD&CLCTGT cho biết, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và nhà đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu hoàn hành công tác khắc phục hư hỏng mặt đường trong tháng 8/2018

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) vừa báo cáo Bộ GTVT về công tác sửa chữa các vị trí hư hỏng trên mặt đường QL1 đoạn qua tỉnh Bình Định.

Theo đó, tính đến ngày 15/7/2018, dự án BOT Bắc Bình Định đoạn Km1125+00 - Km1153+00, tổng diện tích mặt đường bị hư hỏng là 4.000/395.420m2 (chiếm 1,01%), diện tích đã sửa chữa đến ngày 10/8 là 1.000m2, còn lại 3.000m2 chưa sửa chữa.

Đối với dự án trái phiếu Chính phủ đoạn Km1153+00 - Km1212+400, diện tích mặt đường bị hư hỏng lên đến 43.850/1.007.370m2 (chiếm 4,35%), hiện đã sửa chữa khắc phục được 35.022m2, còn lại 9.828m2 . Tương tự, dự án BOT Nam Bình Định đoạn Km1212+400 - Km1265+00, tổng diện tích mặt đường bị hư hỏng 2.200/522.530m2 (chiếm 0,42%), đã sửa chữa, khắc phục được 1.200m2, còn lại 1.000m2.

Theo Cục  QLXD&CLCTGT, hiện nay, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và nhà đầu tư đang chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các nhà thầu khẩn trương hoàn thành công tác sửa chữa toàn tuyến trong tháng 8/2018.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan