Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xử nghiêm nhà thầu chậm bảo hành dự án sửa chữa QL1
Thứ hai, ngày 08/11/2021Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Quảng Ngãi xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm theo đúng quy định hợp đồng dự án sửa chữa QL1...

Một đoạn QL1 thuộc dự án - Ảnh Đại Thắng

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Sở GTVT Quảng Ngãi và Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh này thực hiện sửa chữa các hư hỏng trong thời gian bảo hành đối với gói thầu số 8a, 8b thuộc dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Km1027 - Km1063+877 và Km1092+577 - Km1125+000 và gói thầu số 15-MR dự án ĐTXD công trình mở rộng QL1 đoạn Km1045+780 - Km1051+845 và Km1060+080 - Km1063+877.

"Sở GTVT Quảng Ngãi khẩn trương làm việc, yêu cầu các nhà thầu khắc phục, sửa chữa các hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn kết cấu công trình và ATGT trong quá trình khai thác, sử dụng theo đúng quy định nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân", Bộ GTVT yêu cầu.
Cũng theo Bộ GTVT, trường hợp nhà thầu vẫn không thực hiện, Sở GTVT Quảng Ngãi sử dụng tiền bảo hành công trình để thuê tổ chức, cá nhân khác có đủ năng lực để triển khai thực hiện, sửa chữa theo quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ và ATGT.

"Sở GTVT Quảng Ngãi cần xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm theo đúng quy định hợp đồng và các quy định khác có liên quan; thống kê danh sách các nhà thầu vi phạm báo cáo Bộ GTVT để xem xét đánh giá về lịch sử không hoàn thành hợp đồng theo quy định của Luật Đấu thầu khi triển khai các dự án do Bộ GTVT quản lý", Bộ GTVT yêu cầu.

Theo Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, ngày 12/10/2021, Tổng công ty Xây dựng CTGT 5-CTCP có thông báo về việc triển khai sửa chữa gói thầu số 8a, 8b, 15-MR thuộc dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL1 phục vụ công tác xác nhận hết thời gian bảo hành.

Theo đó, đơn vị này đã cam kết khi thời tiết thuận lợi và công tác phòng, chống dịch Covid-19 không cản trở sẽ triển khai sửa chữa hư hỏng ở gói thầu số 8a, 8b, 15-MR.

"Qua kiểm tra hiện trường, đến nay Tổng công ty Xây dựng CTGT 5-CTCP vẫn chưa triển khai sửa chữa theo cam kết dù thời tiết thời gian qua đã thuận lợi và không bị ảnh hưởng bởi công tác phòng, chống dịch Covid-19", Sở GTVT Quảng Ngãi thông tin.

 

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan