Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xử lý sụt trượt ảnh hưởng do mưa lũ dự án cải tạo nâng cấp QL37, Sơn La
Thứ sáu, ngày 14/08/2015Ngày 12/8, Cục QLXD&CLCT đã có công văn số 2541/CQLXD-ĐB1 gửi Sở GTVT Sơn La về việc xử lý sụt trượt ảnh hưởng do mưa lũ đoạn Km 446 - Km 454+500 Dự án cải tạo nâng cấp QL37 (giai đoạn 2), đoạn Gia Phù - Cò Nòi, tỉnh Sơn La.

QL 37, Sơn La (Ảnh minh họa)

Trước đó, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT nhận được văn bản số 1048/SGTVT-KTTĐ ngày 05/8/2015 của Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc xin chủ trương sụt lở nền đường ảnh hưởng do mưa lũ đoạn Km 446 - Km 454+500 Dự án cải tạo, nâng cấp QL37 (giai đoạn 2), đoạn Gia Phù - Cò Nòi, tỉnh Sơn La.

Sau khi xem xét, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT có ý kiến như sau: Ngày 31/3/2015, tại văn bản số 3910/BGTVT-CQLXD Bộ Giao thông vận tải đã giao và ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải Sơn La phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xử lý sụt trượt nền đường do ảnh hưởng của mưa lũ đoạn Km 446 - Km 454+500, đảm bảo giao thông trên tuyến QL37 an toàn, thông suốt.

Bộ đã yêu cầu Sở Giao thông vận tải Sơn La tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế bảo vệ thi công, dự toán đảm bảo kinh tế-kỹ thuật, tiết kiệm kinh phí và không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Do vậy, Cục đề nghị Sở Giao thông vận tải Sơn La căn cứ nội dung văn bản số 3910/BGTVT-CQLXD ngày 31/3/2015 của Bộ Giao thông vận tải để triển khai thực hiện.

Phòng Công trình Đường bộ 1 (Cục QLXD & CL CTGT)   

Tin liên quan