Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Xử lý kỹ thuật tại gói thầu số 3 - DA đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM đoạn qua Tx. Đồng Xoài, Bình Phước
Thứ tư, ngày 23/11/2016Bộ GTVT chấp thuận xử lý kỹ thuật tại gói thầu số 3 - Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.    

Ảnh minh họa

Để phù hợp với điều kiện thực tế sau khi nâng cấp mặt đường, đảm bảo yêu cầu thoát nước, mỹ quan đô thị và chất lượng của công trình, Bộ GTVT chấp thuận chủ trương cho phép bổ sung đất sét dọc giải phân cách giữa, thay chủng loại cỏ và cây viền do nâng cao bó vỉa, nâng cao đất giải phân cách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và tận dụng tối đa cây cỏ hiện tại (bao gồm toàn bộ cây cỏ ở dải phân cách giữa và hai bên); tiết kiệm kinh phí, đảm bảo nguyên tắc giá trị dự toán bổ sung không vượt tổng mức đầu tư của dự án.

Liên quan đến việc lắp đặt bổ sung 1 trạm trộn và huy động 1 mũi thi công thảm BTN, Bộ yêu cầu Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh chỉ đạo đơn vị Tư vấn, Nhà thầu thi công rà soát khối lượng thi công còn lại, trên cơ sở tính toán khối lượng, khả năng cung cấp thực tế của trạm trộn đã được chấp thuận ban đầu, căn cứ các điều kiện của Hợp đồng thi công đã ký kết giữa Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh và Liên danh các Nhà thầu để điều chỉnh phù hợp với thời gian còn lại, trên cơ sở tăng ca làm việc, ưu tiên hoàn thành hạng mục từ khu vực trung tâm thị xã ra mỗi bên 1,0 - 1,5km. Nếu không đảm bảo tiến độ nêu trên yêu cầu Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà thầu chỉ đạo Tư vấn khảo sát hiện trạng trạm bê tông nhựa hiện có, lập hồ sơ thiết kế đề xuất cụ thể nội dung phương án bổ sung lắp đặt đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, vệ sinh môi trường và không tăng chi phí của hạng mục bê tông nhựa.

Ngoài ra, Bộ giao Ban QLDA ĐHCM chỉ đạo TVTK lập hồ sơ thiết kế, bổ sung các tài liệu có liên quan; tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật, tiết kiệm kinh phí, để triển khai các bước tiếp theo. Chỉ đạo Tư vấn thiết kế lập dự toán trình Bộ GTVT phê duyệt. 

Phòng Công trình đường bộ 2

Tin liên quan