Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Xử lý kỹ thuật nứt dọc đường đoạn tường chắn Km181+650 - Km181+711, Dự án nâng cấp QL217, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1
Chủ nhật, ngày 04/12/2016Bộ GTVT yêu cầu xử lý kỹ thuật nứt dọc đường đoạn tường chắn Km181+650 - Km181+711, Dự án nâng cấp QL217, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1.    
    

Một đoạn QL217. 

Để đảm bảo ổn định công trình, phù hợp điều kiện địa hình, địa chất và thủy văn khu vực, phương án thiết kế do TVTK đề xuất Ban QLDA1 là có thể chấp thuận được. Tuy nhiên, Bộ yêu cầu Ban QLDA1 chỉ đạo Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Tư vấn kiểm định, Nhà thầu thi công rà soát lại hồ sơ thiết kế đã phê duyệt, quá trình thi công, giám sát và kiểm định, cần thiết bổ sung số liệu khảo sát địa chất, đánh giá chính xác về nguyên nhân tường chắn bị chuyển vị gây nứt dọc đường (làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan) để có giải pháp thiết kế xử lý phù hợp và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.

Đồng thời lưu ý vấn đề thoát nước trước tường chắn (đáy lớp rọ đá thiết kế bằng cao độ đáy tường chắn cần bổ sung lớp vật liệu không thấm nước và bổ sung thiết kế thoát nước dọc đường thoát về phía ta luy âm.

Trên tường chắn rọ đá dưới đáy kết cấu áo đường hoàn trả cần đắp bằng lớp vật liệu phù hợp, bổ sung lớp vật liệu ngăn cách nhằm tránh làm hư hỏng kết cấu áo đường. Bổ sung thiết kế biện pháp tổ chức thi công chi tiết.

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu Ban QLDA1 (Chủ đầu tư) tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế xử lý điểm nứt đường nêu trên, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật, ổn định công trình lâu dài để triển khai thi công ngay. Chỉ đạo Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công cần thường xuyên quan trắc theo dõi độ ổn định nền đường, đoạn tường chắn bê tông đã thi công, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Có đầy đủ biện pháp cảnh báo, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện lưu thông trên tuyến. Chỉ đạo Nhà thầu khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu, làm tăng ca để thi công đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Phòng Công trình đường bộ 1

Tin liên quan