Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xếp hạng Tư vấn Giám sát năm 2016
Tư vấn giám sát Đường bộ

Tổng số có 105 nhà thầu tư vấn giám sát
TT Tên tổ chức tư vấn Điểm đánh giá
1 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 4601
2 Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long 3709
3 Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI) 2372
4 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 - TEDI) 2234
5 Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu lớn - Hầm (BRITEC-TEDI) 1363
6 Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông Miền Bắc 1296
7 Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO) 1290
8 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South) 1226
9 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải 4 (TEDCO4 - TEDI) 957
10 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625 854
11 Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long (trước là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thăng Long) 825
12 Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam 808
13 Công ty CP Xây dựng VNC 726
14 Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO - TEDI) 715
15 Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn) 711
16 Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 677
17 Công ty CP Tư vấn xây dựng 533 627
18 Công ty CP tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ Phương Đông 572
19 Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà 545
20 Công ty CP Tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 - CIENCO 1 542
21 Công ty CP Tư vấn và xây dựng Thành Đạt 525
22 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 - TEDI) 495
23 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng cầu đường Kon Tum 481
24 Công ty CP Tư vấn T27 470
25 Trung tâm TVGS CTGT - Sở GTVT Hòa Bình 439
26 Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt 428
27 Công ty CP Tư vấn & Đầu tư 568 427
28 Trung tâm Tư vấn và Giám sát xây dựng công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc 423
29 Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497) 418
30 Công ty CP Tư vấn công nghiệp Bình Minh 401


Xếp hạng Tư vấn giám sát các năm khác