Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Viện Khoa học và Công nghệ GTVT


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường sắt
Tên tổ chức Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
Điểm đánh giá Hồ sơ không kê khai dự án nào hoàn thành trong 3 năm gần đây