Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Viện Khoa học và Công nghệ GTVT


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Hàng không
Tên tổ chức Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
Điểm đánh giá Hồ sơ kê khai chưa đúng biểu mẫu kê khai lần đầu. Năm 2016 chỉ kê khai 01 dự án nhưng không đạt tiêu chí xét điểm