Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Trung tâm tư vấn KHKT xây dựng công trình giao thông - Hội KHKT cầu đường Yên Bái


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường bộ
Tên tổ chức Trung tâm tư vấn KHKT xây dựng công trình giao thông - Hội KHKT cầu đường Yên Bái
Điểm đánh giá 192