Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường bộ
Tên tổ chức Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3
Điểm đánh giá 453