Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI)


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường bộ
Tên tổ chức Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải -CTCP (TEDI)
Điểm đánh giá 2570