Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO)


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường bộ
Tên tổ chức Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO)
Điểm đánh giá 622