Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Hà


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường bộ
Tên tổ chức Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Hà
Điểm đánh giá 309