Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Hàng không
Tên tổ chức Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC
Điểm đánh giá 2845