Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ B&R


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường bộ
Tên tổ chức Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ B&R
Điểm đánh giá 271