Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tư vấn thiết kế / Tư vấn Giám sát Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4-CTCP- Trung tâm dự án


Thuộc mục Tư vấn thiết kế
Lĩnh vực Đường bộ
Tên tổ chức Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4-CTCP- Trung tâm dự án
Điểm đánh giá 432