Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xếp hạng Tư vấn Thiết kế năm 2016
Tư vấn giám sát Đường bộ

Tổng số có 123 nhà thầu tư vấn giám sát
TT Tên tổ chức tư vấn Điểm đánh giá
91 Công ty CP tư vấn công nghệ Quốc Tế 208
92 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại VIPO 207
93 Công ty CP Lihanco Việt Nam 202
94 Công ty CP Tư vấn An Nguyên 200
95 Công ty CP tư vấn xây dựng 533 phía nam 199
96 Công ty CP tư vấn và xây dựng Đông Phong 197
97 Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông Phú Thọ 195
98 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông An Bình 194
99 Công ty CP tư vấn thiết kế công trình Quỹ Đạo 193
100 Trung tâm tư vấn KHKT xây dựng công trình giao thông - Hội KHKT cầu đường Yên Bái 192
101 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Việt Khôi 181
102 Công ty TNHH một thành viên tư vấn xây dựng - TCI 173
103 Công ty TNHH Khảo sát thiết kế công trình giao thông (KTS) 172
104 Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hải Đăng 170
105 Công ty TNHH Kỹ thuật Thuận Việt 169
106 Công ty CP xây dựng Kiến Vinh 166
107 Công ty TNHH Tư vấn KHKT Cầu đường Quảng Trị 163
108 Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Thống Nhất 136
109 Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Trường Thành 135
110 Công ty CP UTC2 119
111 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt 118
112 Công ty CP kỹ sư và tư vấn Việt Nam 104
113 Công ty TNHH Tổng hợp Kỹ thuật Hưng Thụy 78
114 Công ty CP Tư vấn xây dựng Châu Thành Không nộp hồ sơ in. Kê khai thiếu thông tin
115 Công ty TNHH Bảo An Vĩnh Long Không nộp hồ sơ in.
116 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng VTH Không nộp hồ sơ in.
117 Công ty TNHH tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Song Việt Không nộp hồ sơ in.
118 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông Quảng Ngãi Hồ sơ in nộp muộn
119 Công ty CP tư vấn xây dựng Miền Trung Không nộp hồ sơ in.
120 Công ty CP tư vấn xây dựng Phúc Thành Không nộp hồ sơ in. Kê khai sai biểu mẫu


Xếp hạng Tư vấn thiết kế các năm khác