Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xếp hạng Tư vấn Thiết kế năm 2016
Tư vấn giám sát Đường bộ

Tổng số có 123 nhà thầu tư vấn giám sát
TT Tên tổ chức tư vấn Điểm đánh giá
61 Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4-CTCP- Trung tâm dự án 432
62 Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO 412
63 Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2 405
64 Công ty CP Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc 387
65 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt 375
66 Trung tâm kỹ thuật Đường bộ 4 374
67 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt 368
68 Công ty CP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn 367
69 Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1 - Cục QLĐB 1 354
70 Công ty CP tư vấn Xây Dựng Giao thông tỉnh Điện Biên 343
71 Công ty CP tư vấn giao thông công chánh (Tp. Hồ Chí Minh) 339
72 Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và xây dựng Hồng Hà 324
73 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng CCS 318
74 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh 315
75 Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Nam 310
76 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Hà 309
77 Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng ECC 307
78 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng giao thông 305
79 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng P-T 297
80 Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Hưng Phú 294
81 Công ty TNHH tư vấn xây dựng giao thông Bắc Thanh 291
82 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương 288
83 Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ B&R 271
84 Công ty CP tư vấn xây dựng Đất Việt 245
85 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Cicco Đà Nẵng 242
86 Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng 89 233
87 Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ Thạch Đỉnh (K.Stone) 221
88 Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Phát triển công nghệ 219
89 Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Quốc tế Việt Nam 216
90 Công ty CP Tư vấn, Xây dựng, Thí nghiệm Công Trình Sáu bảy Chín 209


Xếp hạng Tư vấn thiết kế các năm khác