Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xếp hạng Tư vấn Thiết kế năm 2016
Tư vấn giám sát Đường bộ

Tổng số có 123 nhà thầu tư vấn giám sát
TT Tên tổ chức tư vấn Điểm đánh giá
31 Công ty CP Tấn Phát 659
32 Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt 651
33 Công ty CP Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La 646
34 Công ty CP Tư vấn T27 637
35 Công ty CP Nadeco 633
36 Công ty CP Tư vấn Phú Thái 630
37 Công ty CP Thiết kế Xây dựng Giao thông 123 628
38 Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương (APECO) 622
39 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Sơn 613
40 Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội 604
41 Công ty CP Tư vấn ĐTXD giao thông tỉnh BR -VT (TDC) 603
42 Công ty TNHH Đầu tư VTCO 588
43 Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 587
44 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum 560
45 Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Giao thông (TRANSINCO) 557
46 Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông Lạng Sơn 533
47 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Thiên Phúc 531
48 Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Trị 530
49 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Lào Cai 527
50 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định 524
51 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái 504
52 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa 497
53 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông, tỉnh Lạng Sơn 477
54 Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long (trước là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thăng Long) 467
55 Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi 459
56 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng cầu đường Kon Tum 454
57 Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 453
58 Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật (GIC-TEDI) 448
59 Công ty CP Tư vấn xây dựng Đăk Lăk 447
60 Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật 443


Xếp hạng Tư vấn thiết kế các năm khác