Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xếp hạng Tư vấn Thiết kế năm 2015
Tư vấn thiết kế Đường bộ

Tổng số có 120 nhà thầu tư vấn thiết kế
TT Tên tổ chức giám sát Điểm đánh giá
1 Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) 2488
2 Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI South) 2206
3 Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO - TEDI) 2080
4 Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu lớn - Hầm (BRITEC-TEDI) 1777
5 Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn) 1456
6 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 - TEDI) 1359
7 Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 - CIENCO 1 1343
8 Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam 1310
9 Công ty CP TVTK Giao thông vận tải 4 (TEDCO4 - TEDI) 1199
10 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 - TEDI) 1145
11 Công ty CP Tư vấn xây dựng 533 1123
12 Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu đường (RECO-TEDI ) 1116
13 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (TRICC) 1051
14 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 1033
15 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R 1020
16 Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497) 895
17 Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội 875
18 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625 846
19 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng giao thông 5 (trước là Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Miền Trung) 817
20 Công ty CP Thiết kế và xây dựng NaNo 780
21 Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông công chính Đà Nẵng - TCD 767
22 Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông 8 748
23 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải ( Trước đây là Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông) 738
24 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam - Vinacico 722
25 Công ty CP Đầu tư và Tư vấn xây dựng 575 719
26 Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông Thừa Thiên - Huế 715
27 Công ty CP Xây dựng VNC 709
28 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai 708
29 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Vinaco 703
30 Công ty CP Tư vấn xây dựng Thành Công 669


Xếp hạng Tư vấn thiết kế các năm khác