Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xếp hạng Tư vấn Thiết kế năm 2014
Tư vấn thiết kế Đường bộ

Tổng số có 108 nhà thầu tư vấn thiết kế
TT Tên tổ chức giám sát Điểm đánh giá
1 Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) 3,325
2 Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDIS) 2,370
3 Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO - TEDI) 2,229
4 Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu lớn - Hầm (BRITEC-TEDI) 2,191
5 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 - TEDI) 1,920.3
6 Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn) 1,609
7 Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 - CIENCO 1 1,532
8 Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu đường (RECO-TEDI ) 1,460
9 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 - TEDI) 1,435
10 Công ty CP TVTK Giao thông vận tải 4 (TEDCO4 - TEDI) 1,271
11 Công ty CP Tư vấn xây dựng 533 1,237
12 Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam 1,234
13 Công ty CP Tư vấn 6 (trước là Công ty CP Tư vấn 497) 1,109
14 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng giao thông 5 (trước là Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Miền Trung) 1,070
15 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (TRICC) 1,025
16 Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội 1,017
17 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R 980
18 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625 977.5
19 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 956
20 Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông công chính Đà Nẵng - TCD 923
21 Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông 8 915
22 Công ty CP Thiết kế và xây dựng NaNo 874.4
23 Công ty Tư vấn triển khai công nghệ và xây dựng giao thông - Trường Đại học Giao thông vận tải 861
24 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai 858
25 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam - Vinacico 801
26 Công ty CP Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc 795
27 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Sơn 792
28 Công ty CP Nadeco 753
29 Công ty TNHH Đầu tư VTCO 741.9
30 Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC 737


Xếp hạng Tư vấn thiết kế các năm khác