Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xếp hạng Tư vấn Thiết kế năm 2013
Tư vấn thiết kế Đường bộ

Tổng số có 114 nhà thầu tư vấn thiết kế
TT Tên tổ chức giám sát Điểm đánh giá
1 Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) 3622
2 Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDIS) 2334
3 Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu lớn - Hầm (BRITEC-TEDI) 2248
4 Công Ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO - TEDI) 2227
5 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 - TEDI) 1986
6 Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu đường (RECO-TEDI ) 1608
7 Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn) 1443
8 Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 (TECCO5 - TEDI) 1438
9 Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 - CIENCO 1 1431
10 Công ty CP TVTK Giao thông vận tải 4 (TEDCO4 - TEDI) 1268
11 Công ty CP Tư vấn xây dựng 533 1205
12 Công ty CP Tư vấn 497 1143
13 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625 1128
14 Công ty CP Tư vấn Xây dựng giao thông 8 1079
15 Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam 1071
16 Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Miền Trung 1049
17 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT 1027
18 Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông công chính Đà Nẵng - TCD 974
19 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (TRICC) 941
20 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế B.R 939
21 Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội 928
22 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai 870
23 Công ty CP Thiết kế và xây dựng NaNo. 825
24 Công ty Tư vấn triển khai công nghệ và xây dựng giao thông - Trường Đại học Giao thông vận tải 824
25 Công ty TNHH Đầu tư VTCO 800
26 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hưng Nghiệp 789
27 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam - Vinacico 771
28 Công ty CP Nadeco 770
29 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái 762
30 Công ty CP Tư vấn Giao thông Quảng Trị 761


Xếp hạng Tư vấn thiết kế các năm khác