Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xếp hạng Nhà thầu xây lắp năm 2016Tất cả các nhà thầu

Tổng số có 21 nhà thầu "Trung bình"

TT Mã nhà thầu Tên nhà thầu Xếp hạng Số gói thầu thực hiện
1 2500347211 Công ty Posco engineering & construction Co., Ltd Trung bình 5
2 0100104274 Tổng công ty XDCT giao thông 1-CTCP Trung bình 18
3 4300729168 Công ty TNHH Kỹ thuật và xây dựng Lotte Trung bình 4
4 0100108663 Tổng công ty Thành An Trung bình 9
5 0301646333 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại sản xuất xây dựng Đông Mê Kông Trung bình 7
6 0700106107 Công ty CP XD và phát triển Hạ tầng kỹ thuật Hà Nam Trung bình 3
7 0301429113 Tổng công ty xây dựng số 1-TNHH MTV (CC1) Trung bình 2
8 0101430721 Công ty CP tập đoàn ĐTXD HJC Trung bình 3
9 2900324346 Công ty CP 482 Trung bình 4
10 - SAMWHAN Corporation Trung bình 1
11 1500221979 Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình 717 Trung bình 1
12 0104356064 Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc Trung bình 2
13 1400101396 Công ty TNHH MTV Xây lắp và VLXD Đồng Tháp Trung bình 1
14 2900560262 Công ty CP XD công trình An Gia Phát Trung bình 1
15 4000978117 Công ty Obrascon Huarte Lain, SA (OHL) Trung bình 1
16 4200285254 Công ty CP Đường sắt Phú Khánh Trung bình 1
17 5200475440 Công ty Doosan Heavy Industries & Construction Trung bình 1
18 0306560048 Công ty CP XDCT Trường Lộc Trung bình 2
19 5300336063 Công ty TNHH xây dựng cầu đường Quảng Tây Trung bình 2
20 0400101919 Tổng công ty XDCT giao thông 5-CTCP Trung bình 6
21 0600001213 Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi Trung bình 9


Ghi chú:
- Nhà thầu "Trung bình" là nhà thầu có: Từ 4-6 lỗi/1 gói thầu hoặc (8< số lỗi≤20)/các gói thầu và không có vi phạm.
- Xếp hạng các Nhà thầu xây lắp "Trung bình" theo thứ tự số "lỗi" từ nhiều đến ít; trường hợp có cùng số "lỗi" xếp theo thứ tự số gói thầu thực hiện năm 2016 từ ít đến nhiều.


Xếp hạng nhà thầu xây lắp các năm khác