Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chủ Đầu tư/Ban QL dự án Cục Hàng không Việt Nam


Xếp hạng
Tên đơn vị Cục Hàng không Việt Nam
Thuộc Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành
Ghi chú Không xếp hạng