Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xếp hạng Chủ đầu tư/Ban QLDA năm 2014
Sở Giao thông vận tải

Tổng số có 63 đơn vị
TT Tên đơn vị Xếp hạng Ghi chú
1 Sở GTVT An Giang - Không xếp hạng
2 Sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu B Đánh giá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B
3 Sở GTVT Bạc Liêu B Đánh giá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B
4 Sở GTVT Bắc Kạn B Đánh giá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B
5 Sở GTVT Bắc Giang - Không xếp hạng
6 Sở GTVT Bắc Ninh B Đánh giá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B
7 Sở GTVT Bến Tre - Không xếp hạng
8 Sở GTVT Bình Dương - Không xếp hạng
9 Sở GTVT Bình Định B Đánh giá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B
10 Sở GTVT Bình Phước - Không xếp hạng
11 Sở GTVT Bình Thuận B Đánh giá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B
12 Sở GTVT Cà Mau - Không xếp hạng
13 Sở GTVT Cao Bằng B Đánh gá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B
14 Sở GTVT Cần Thơ - Không xếp hạng
15 Sở GTVT Đà Nẵng - Không xếp hạng
16 Sở GTVT Đắk Lắk - Không xếp hạng
17 Sở GTVT Đắk Nông B Đánh gá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B
18 Sở GTVT Điện Biên B Đánh gá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B
19 Sở GTVT Đồng Nai - Không xếp hạng
20 Sở GTVT Đồng Tháp B Đánh gá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B
21 Sở GTVT Gia Lai B Gửi báo cáo chậm
22 Sở GTVT Hà Giang B Đánh gá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B
23 Sở GTVT Hà Nam B Đánh gá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B
24 Sở GTVT Hà Nội B Gửi báo cáo chậm
25 Sở GTVT Hà Tĩnh B Đánh gá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B
26 Sở GTVT Hải Dương B Đánh gá loại A, báo cáo chậm nên xếp loại B
27 Sở GTVT Hải Phòng - Không xếp hạng
28 Sở GTVT Hòa Bình A
29 Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh - Không xếp hạng
30 Sở GTVT Hậu Giang B

Ghi chú:

- Nhóm A (Hoàn thành tốt nhiệm vụ): điểm lỗi trung bình 0-10 điểm.

- Nhóm B (Hoàn thành nhiệm vụ): điểm lỗi trung bình 10-25 điểm.

- Nhóm C (Không hoàn thành nhiệm vụ): điểm lỗi trung bình 25-50 điểm.

- Các Chủ đầu tư / Ban QLDA không xếp hạng do đơn vị không có dự án đầu tư hoặc không có báo cáo (dấu *).

- Các đơn vị nộp báo cáo không đúng thời hạn theo Quyết định 2605/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2012 của Bộ GTVT sẽ chỉ được xếp tối đa loại B.