Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Xem xét không giao dự án mới cho chủ đầu tư chậm quyết toán
Thứ hai, ngày 07/06/2021Quyết toán dự án hoàn thành sẽ là một trong các tiêu chí để Bộ GTVT đáng giá, xếp loại chủ đầu tư, ban QLDA - Ảnh minh họa

Bộ GTVT cho biết, thời gian qua, việc quyết toán dự án hoàn thành đã đi vào nền nếp và hoàn thành khối lượng lớn dự án.

"Tuy nhiên, đến nay còn một số dự án chưa được quyết toán dứt điểm, nhất là các dự án ODA, BOT và quyết toán GPMB tại các địa phương. Việc xử lý, chấp hành kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước còn chậm, chưa triệt để", Bộ GTVT thông tin.

Nguyên nhân là do một số chủ đầu tư, nhà đầu tư, ban QLDA chưa quan tâm đúng mức, chưa chú trọng rà soát, hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định quản lý đầu tư xây dựng.

Một số dự án sử dụng vốn nước ngoài chưa duyệt phần bổ sung, phát sinh hạng mục, chưa ghi thu, ghi chi phần vốn vay xác định chênh lệch tỷ giá và chưa điều chỉnh tổng mức đầu tư vượt, chưa có hồ sơ quyết toán theo quy định. Một số dự án BOT chưa trình quyết toán toàn bộ, hoặc đã trình nhưng chưa đầy đủ thủ tục quản lý đầu tư xây dựng nên chưa đủ điều kiện thỏa thuận quyết toán.

 

Bộ GTVT sẽ đưa nội dung thực hiện quyết toán dự án hoàn thành làm cơ sở để đánh giá, phân loại cán bộ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, cơ quan, đơn vị của chủ đầu tư, ban QLDA, cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo phân cấp quản lý của Bộ GTVT.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư, ban QLDA chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc chậm trình quyết toán, chậm hoàn tất các thủ tục quản lý đầu tư, hồ sơ quyết toán không đảm bảo theo quy định dẫn đến không được thỏa thuận, phê duyệt quyết toán.

"Các đơn vị cần tăng cường nhân lực, tập trung cho công tác quyết toán dự án hoàn thành; xử lý dứt điểm vướng mắc tồn tại, lập trình quyết toán toàn bộ dự án theo đúng quy định; xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý có tồn tại về công tác quyết toán. Đồng thời, phối hợp, đôn đốc các địa phương khẩn trương phê duyệt quyết toán tiểu dự án GPMB theo thẩm quyền", Bộ GTVT chỉ đạo.

Cùng đó, Bộ GTVT chỉ đạo đưa nội dung quyết toán vào hợp đồng trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng theo quy định để có căn cứ xử phạt nhà thầu có vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình theo quy định của hợp đồng. Đề xuất xử phạt các hành vi vi phạm về quyết toán theo quy định.

"Thủ trưởng các cơ quan chủ đầu tư, ban QLDA thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ GTVT chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng khi để xảy ra tồn tại về quyết toán", Bộ GTVT khẳng định.

Đối với việc giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, ban QLDA và bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án đã hoàn thành, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA phải báo cáo cụ thể về quyết toán dự án hoàn thành. Trong đó, nêu rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của chủ đầu, ban QLDA và cam kết thời hạn khắc phục nhất là chậm từ 12 tháng trở lên. Vụ Kế hoạch đầu tư báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định không giao dự án mới cho chủ đầu tư, Ban QLDA không khắc phục được việc nộp báo cáo quyết toán chậm từ 24 tháng trở lên, không bố trí kế hoạch vốn cho dự án nếu không khắc phục được nộp báo cáo quyết toán chậm từ 12 tháng trở lên.

 

Theo Báo Giao thông

 

Tin liên quan