Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Xem xét chỉ định thầu dự án nâng cấp đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất
Thứ bảy, ngày 28/03/2020Phó Thủ tướng khẳng định việc cải tạo, nâng cấp đường băng tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất là cần thiết, cấp bách.

Đường cất/hạ cánh 1A và các đường lăn nối bằng bê tông nhựa tại CHK quốc tế Nội Bài bị hằn lún vệt bánh tàu bay

Tận dụng hàng không đang mùa “thấp điểm” do ảnh hưởng Covid-19 để sửa đường băng

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về việc đầu tư cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Theo đó, Phó Thủ tướng khẳng định việc cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất là cần thiết, cấp bách và phải có giải pháp quyết liệt, căn cơ để đầu tư ngay nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động hàng không. 

Đáng chú ý, theo Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tại thời điểm hiện nay, tần suất khai thác các chuyến bay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất ở mức thấp. Việc triển khai các Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn trong thời điểm này là cần thiết, giảm tối đa thời gian tạm dừng khai thác đường cất hạ cánh để phục vụ thi công.

Từ đây, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương tổ chức triển khai, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; không để xảy ra mất an toàn, an ninh hàng không đồng thời đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư công đối với dự án cấp bách; trong đó lưu ý về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục; thẩm định chặt chẽ thiết kế kỹ thuật, dự toán…

Bộ GTVT có trách nhiệm chủ trì thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án, mời các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan liên quan; xem xét áp dụng hình thức chỉ định thầu theo đúng quy định pháp luật để đẩy nhanh tiến độ.

Bố trí vốn đầu tư công để nâng cấp đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT, Tài chính, KHĐT và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Được biết, tại Thông báo này, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khảo sát, đánh giá, thẩm định để lập hồ sơ xác định tính cấp bách của nhiệm vụ này; trên cơ sở đó căn cứ các quy định về dự án khẩn cấp của Luật Đầu tư công 2019 để xem xét, quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm việc triển khai dự án, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Về nguồn vốn, Phó Thủ tướng đồng ý bố trí nguồn vốn đầu tư công theo quy định để sớm triển khai dự án như đề xuất của các Bộ, cơ quan.

Bộ GTVT cần tính toán, xác định nhu cầu vốn cụ thể; rà soát, điều chỉnh trong tổng số vốn đã được giao trong kế hoạch năm 2020 để cân đối vốn cho dự án.

Số vốn còn thiếu cần bổ sung, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ GTVT tổng hợp chung trong phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2019, bảo đảm phù hợp với khả năng giải ngân của dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định. Trên cơ sở đó, Bộ GTVT tải thực hiện việc bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với dự án theo đúng quy định.

Đối với việc bố trí vốn giai đoạn 2021 - 2025, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT cân đối số vốn còn lại của dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Bộ; gửi Bộ KHĐT, Bộ Tài chính tổng hợp chung, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về lâu dài, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu 3 phương án xử lý và báo cáo rõ cơ sở pháp lý, tính khả thi và thẩm quyền quyết định; trên cơ sở đó, lựa chọn phương án khả thi, tối ưu nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phương án thứ nhất, giao ACV quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý (trong đó có đường cất hạ cánh và đường lăn tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất ) theo hình thức đầu tư tăng vốn Nhà nước tại ACV để tăng vốn điều lệ của ACV trên cơ sở cổ đông Nhà nước góp vốn bằng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý không tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa ACV, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Thứ hai, đầu tư đường cất hạ cánh và đường lăn tại các cảng hàng không theo hình thức đầu tư đối tác công tư.

Phương án cuối cùng là sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng giao ACV chịu trách nhiệm đầu tư, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng khu bay.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan