Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Vì sao dừng triển khai dự án cải tạo, nâng cấp QL31 qua Bắc Giang?
Thứ hai, ngày 16/08/2021Bộ GTVT ban hành quyết định dừng triển khai dự án cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn Chũ - Sơn Động, tỉnh Bắc Giang...

Một đoạn QL31 qua tỉnh Bắc Giang - Ảnh internet

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định dừng triển khai dự án cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn Km41+129 - Km99 (Chũ - Sơn Động), tỉnh Bắc Giang đã được phê duyệt tại Quyết định số 3186/2009.

"Tổng cục Đường bộ VN và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các hồ sơ, thủ tục của dự án theo quy định và sử dụng, tận dụng tối đa kết quả đã thực hiện phục vụ cho công tác lập dự án mới", Bộ GTVT yêu cầu.
Trước đó, trong tờ trình Bộ GTVT xin phê duyệt dừng triển khai dự án này, Tổng cục Đường bộ VN cho biết, hiện dự án cải tạo, nâng cấp QL31, đoạn Km41+129 - Km99 (Chũ - Sơn Động), tỉnh Bắc Giang tại Quyết định đầu tư số 3186/2009 của Bộ GTVT chưa thể triển khai tiếp do không bố trí được nguồn vốn và dự án phải tạm dừng, giãn tiến độ theo Nghị quyết số 11/2011 của Chính phủ.

Do nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 còn hạn chế và ưu tiên đầu tư phân kỳ các đoạn cấp thiết có tính chất thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, dự án cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn Km2+400 - Km44+900 tỉnh Bắc Giang, sử dụng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được Tổng cục Đường bộ VN lập và trình Bộ GTVT báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và tháng 6/2021.

Để tránh trùng lặp giữa các dự án trên QL31 thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang và có cơ sở phê duyệt đầu tư dự án mới trong giai đoạn trung hạn 2021 - 2025 và trong giai đoạn tiếp theo theo quy định, Tổng cục Đường bộ kiến nghị Bộ GTVT xem xét cho phép dừng triển khai thực hiện đầu tư dự án này.

Về dự án cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn Chũ - Sơn Động (Km41+129-Km99), tỉnh Bắc Giang, Tổng cục Đường bộ VN cho biết đã được Bộ GTVT phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư vào năm 2009.

Ngày 30/10/2009, dự án cải tạo, nâng cấp QL31, đoạn Km41+129 - Km99 (Chũ - Sơn Động), tỉnh Bắc Giang đã được Bộ GTVT phê duyệt dự án tại Quyết định số 3186 (Chủ đầu tư là Cục Đường bộ Việt Nam; tổ chức quản lý thực hiện dự án là Ban Quản lý dự án 2).

Dự án đã tiến hành thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế, lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu cho các gói thầu xây lắp, cắm cọc GPMB.

Đến tháng 2/2011, thực hiện Nghị quyết số 11/2011 của Chính phủ, dự án cải tạo, nâng cấp QL31, đoạn Km41+129 - Km99 (Chũ - Sơn Động), tỉnh Bắc Giang phải tạm dừng, giãn tiến độ.

Tháng 6/2013, dự án được điều chuyển cho Ban QLDA 3 quản lý. Từ khi điều chuyển đến trước năm 2019 dự án không được bố trí vốn. Đến năm 2019, dự án mới được bố trí vốn để chi trả cho công tác khảo sát, lập dự án đầu tư còn thiếu.

Dự án cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn Chũ - Sơn động (Km41+129 - Km99), tỉnh Bắc Giang có chiều dài tuyến khoảng 57km, với tổng mức đầu tư hơn 930 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ hoặc các nguồn vốn khác.

Việc đầu tư nâng cấp đoạn tuyến QL31 từ Km41+129 - Km99 để hoàn chỉnh tuyến QL31 kết nối tỉnh Bắc Giang với tỉnh Lạng Sơn đảm bảo giao thông trên tuyến liên tục ngay cả trong mùa mưa lũ. Đầu tư nâng cấp đoạn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV để đảm bảo sự đồng cấp với các đoạn tuyến đã được đầu tư xây dựng trên QL31 trước đó, phục vụ phát triển KT-XH tỉnh Bắc Giang nói riêng và vùng Đông Bắc nói chung.

 

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan