Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Vì sao chưa đầu tư nâng cấp, mở rộng QL281 qua Hà Tĩnh?
Thứ hai, ngày 26/08/2019Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Hà Tĩnh về đề nghị nâng cấp mở rộng tuyến đường QL281.

Một đoạn tuyến QL281 qua Hà Tĩnh

Theo Bộ GTVT, tuyến QL281 điểm đầu tại huyện Lộc Hà, điểm cuối giao với QL8 tại Km53+950 thuộc thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh với chiều dài 99,7km được Bộ GTVT nâng từ các tuyến đường địa phương lên thành quốc lộ tại Quyết định 485 ngày 13/3/2018 và ủy quyền cho Sở GTVT Hà Tĩnh quản lý, khai thác và bảo trì.

Thời gian qua, Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ VN, Sở GTVT Hà Tĩnh sớm hoàn thành công tác điều chuyển tài sản tuyến QL281, thực hiện duy tu thường xuyên cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ đi lại của nhân dân và chuẩn bị đầu tư sửa chữa một số đoạn tuyến bị hư hỏng, xuống cấp bằng nguồn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

“Tuy nhiên, đến nay do chưa điều chuyển được tài sản, chưa bố trí được nguồn vốn nên chưa triển khai thực hiện được công tác khắc phục, sửa chữa theo kế hoạch được phê duyệt”, Văn bản của Bộ GTVT cho biết.

Để sớm đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường QL281, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ GTVT để hoàn chỉnh thủ tục điều chuyển tài sản tuyến QL281 làm cơ sở bố trí nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cho công tác đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số đoạn tuyến bị hư hỏng, xuống cấp.

Cũng theo Bộ GTVT, QL281 mới được nâng lên thành quốc lộ, chưa được phê duyệt trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Do vậy, trong thời gian tới, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Đường bộ VN để rà soát hoàn thiện, trình phê duyệt bổ sung quy hoạch QL281 vào quy hoạch làm cơ sở nghiên cứu đầu tư nâng cấp mở rộng.

“Sau khi hoàn thành công tác điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ theo quy định, tuyến được bổ sung vào quy hoạch, Bộ GTVT sẽ tổng hợp nhu cầu đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến QL281 và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định làm cơ sở triển khai thực hiện”, Bộ GTVT cho biết.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan