Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Văn bản chỉ đạo điều hành


Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản
Lĩnh vực
Số/ Ký hiệu
Ngày ban hành từ
Hình thức văn bản
Đơn vị ban hành
Tóm tắt
tới
Chuyên ngành
Còn hiệu lực
Số mục hiển thị

Tổng số 27 văn bản
TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tóm tắt
1 6553/BGTVT-CQLXD 29-06-2022 Thống nhất mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán trong giai đoạn thực hiện dự án các dự án kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý
2 80/BGTVT-CQLXD 05-01-2019 Mẫu Hồ sơ nghiệm thu, quy trình nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành đối với Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông (Giai đoạn 2017 - 2020)
3 637/QĐ-BXD 22-05-2018 Quyết định hướng dẫn công tác rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ
4 565/QĐ-BCĐĐMG 02-05-2018 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
5 2038/QĐ-TTg 18-12-2017 Quyết định phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
6 24/BXD-GĐ 09-09-2016 Văn bản số 24/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng trả lời Công văn 10384/BGTVT-CQLXD về việc hướng dẫn xử lý chuyển tiếp Tông tư số 09/2014/TT-BXD
7 2790/QĐ-BGTVT 01-09-2016 Quyết định của Bộ GTVT ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa có sử dụng phụ gia PR Plast S
8 2495/QĐ-BGTVT 11-08-2016 Quyết định số 2495/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT ban hành Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ GTVT.
9 8886/BGTVT-CQLXD 02-08-2016 Văn bản số 8886/BGTVT-CQLXDcủa Bộ GTVT v/v thực hiện công tác thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của KCCT đối với các dự án XD CTGT (theo quy định tại Điều 29 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP)
10 8746/BGTVT-ĐTCT 29-07-2016 Văn bản số 8746/BGTVT-ĐTCT của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế cơ sở, TMĐT và điều chỉnh hợp đồng dự án BOT, BT do Bộ GTVT quản lý.
11 41/QĐ-BGTVT 04-02-2016 Quyết định số 41/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT Ban hành Chỉ dẫn tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa rỗng thoát nước có sử dụng phụ gia TAFPACK-Super
12 16819/BGTVT-CQLXD 18-12-2015 Văn bản số 16819/BGTVT-CQLXD của Bộ GTVT phổ biến Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng
13 16455/BGTVT-CQLXD 11-12-2015 Văn bản của Bộ GTVT V/v thẩm định, phê duyêt thiết kế, dự toán công trình theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và NĐ 59/2015/NĐ-CP đối với các dự án đầu tư xây dựng đường bộ do Bộ QGTVT quyết định đầu tư.
14 4255/QĐ-BGTVT 01-12-2015 Quyết định số 4255/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý (Thay thế QĐ số 3085/QĐ-BGTVT)
15 14684/BGTVT-ATGT 04-11-2015 Văn bản của Bộ GTVT về công tác thẩm tra, thẩm định ATGT đối với các dự án ĐTXD mới, nâng cấp, cải tạo đường cao tốc và QL
16 14684/BGTVT-ATGT 04-11-2015 Văn bản số 14684/BGTVT-ATGT của Bộ GTVT V/v triển khai công tác thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đối với các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo đường cao tốc và quốc lộ
17 1134/QĐ-BXD 08-10-2015 Quyết định số 1134/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
18 2920/QĐ-BGTVT 13-08-2015 Quyết định số 2920/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT Quy định về nâng cao trách nhiệm bảo hành đối với các dự án XDCT KCHT giao thông đường bộ do Bộ GTVT quyết định đầu tư.
19 4756/BGTVT-CQLXD 16-04-2015 Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.
20 1486/QĐ-BXD 12-12-2014 Văn bản của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí Ban QLDA của CQNNCTQ thực hiện dự án PPP.
21 2917/CQLXD-SB2 05-11-2014 Ngày 24/10/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có Văn bản số 5640/TCĐBVN-CQLXDĐB, kiến nghị Bộ GTVT tiến hành rà soát, kiểm tra hiện trạng 25 cầu trên QL24 đoạn km8 - km82 do Tổng cục ĐBVN làm chủ đầu tư để xem xét, đánh giá tháo dỡ
22 5186/BKHĐT-QLĐT 11-08-2014 Hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp
23 4962/BKHĐT-QLĐT 31-07-2014 Thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn Nhà đầu tư
24 2150/QĐ-BGTVT 09-06-2014 Quyết định số 2150/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT Ban hành Hướng dẫn mẫu hồ sơ và quy trình, thủ tục nghiệm thu hoàn công công trình, nghiệm thu thanh toán đối với Dự án mở rộng QL1 và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên
25 10056/BGTVT-CQLXD 23-09-2013 Hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP đối với dự án XD CTGT do Bộ GTVT quản lý
26 883/QĐ-BGTVT 08-04-2013 Quyết định số 883/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT Quy định hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi thu hồi đất XD các dự án ĐTXDGT
27 957/QĐ-BXD 29-09-2009 Quyết định số 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công bố định mức quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình