Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Thông tin văn bản số: 07/2016/TT-BXD
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 07/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 10/03/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Bùi Phạm Khánh Thứ trưởng
Lĩnh vực Chuyên ngành khác
Chuyên ngành Lĩnh vực khác
Tệp đính kèm
Ghi chú Thông tư số 07/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

CÁC VĂN BẢN KHÁC

TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tóm tắt
1 637/QĐ-BXD 22-05-2018 Quyết định hướng dẫn công tác rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ
2 565/QĐ-BCĐĐMG 02-05-2018 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
3 2038/QĐ-TTg 18-12-2017 Quyết định phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
4 26/2016/TT-BXD 26-10-2016 Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
5 24/BXD-GĐ 09-09-2016 Văn bản số 24/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng trả lời Công văn 10384/BGTVT-CQLXD về việc hướng dẫn xử lý chuyển tiếp Tông tư số 09/2014/TT-BXD
6 2790/QĐ-BGTVT 01-09-2016 Quyết định của Bộ GTVT ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa có sử dụng phụ gia PR Plast S
7 2495/QĐ-BGTVT 11-08-2016 Quyết định số 2495/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT ban hành Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ GTVT.
8 8886/BGTVT-CQLXD 02-08-2016 Văn bản số 8886/BGTVT-CQLXDcủa Bộ GTVT v/v thực hiện công tác thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của KCCT đối với các dự án XD CTGT (theo quy định tại Điều 29 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP)
9 8746/BGTVT-ĐTCT 29-07-2016 Văn bản số 8746/BGTVT-ĐTCT của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế cơ sở, TMĐT và điều chỉnh hợp đồng dự án BOT, BT do Bộ GTVT quản lý.
10 11/2016/TT-BKHĐT 26-07-2016 Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC). (có hiệu lực ngày 01/10/2016; )