Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Thông tin văn bản số: 41/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 41/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 04/02/2016
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông Thứ trưởng
Lĩnh vực Đường bộ
Chuyên ngành Kết cấu hạ tầng giao thông
Tệp đính kèm
Ghi chú Quyết định số 41/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT Ban hành Chỉ dẫn tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa rỗng thoát nước có sử dụng phụ gia TAFPACK-Super

CÁC VĂN BẢN KHÁC

TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tóm tắt
1 26/2016/TT-BXD 26-10-2016 Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
2 24/BXD-GĐ 09-09-2016 Văn bản số 24/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng trả lời Công văn 10384/BGTVT-CQLXD về việc hướng dẫn xử lý chuyển tiếp Tông tư số 09/2014/TT-BXD
3 2790/QĐ-BGTVT 01-09-2016 Quyết định của Bộ GTVT ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa có sử dụng phụ gia PR Plast S
4 2495/QĐ-BGTVT 11-08-2016 Quyết định số 2495/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT ban hành Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ GTVT.
5 8886/BGTVT-CQLXD 02-08-2016 Văn bản số 8886/BGTVT-CQLXDcủa Bộ GTVT v/v thực hiện công tác thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của KCCT đối với các dự án XD CTGT (theo quy định tại Điều 29 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP)
6 8746/BGTVT-ĐTCT 29-07-2016 Văn bản số 8746/BGTVT-ĐTCT của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế cơ sở, TMĐT và điều chỉnh hợp đồng dự án BOT, BT do Bộ GTVT quản lý.
7 11/2016/TT-BKHĐT 26-07-2016 Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC). (có hiệu lực ngày 01/10/2016; )
8 10/2016/TT-BKHĐT 22-07-2016 Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu (có hiệu lực từ ngày 09/09/2016; thay thế cho Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT).
9 17/2016/TT-BXD 30-06-2016 Thông tư số 17/2016/TT-BXDcủa Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
10 16/2016/TT-BXD 30-06-2016 Thông tư số 16/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án dầu tư xây dựng