Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thông tin văn bản số: 55/2016/TT-BTC
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 55/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 23/03/2016
Hình thức văn bản Công điện
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Đỗ Hoàng Anh Tuấn Thứ trưởng
Lĩnh vực Đường bộ
Chuyên ngành Kết cấu hạ tầng giao thông
Tệp đính kèm
Ghi chú Thông tư số 55/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

CÁC VĂN BẢN KHÁC

TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tóm tắt
1 6553/BGTVT-CQLXD 29-06-2022 Thống nhất mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán trong giai đoạn thực hiện dự án các dự án kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý
2 80/BGTVT-CQLXD 05-01-2019 Mẫu Hồ sơ nghiệm thu, quy trình nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành đối với Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông (Giai đoạn 2017 - 2020)
3 50/2018/TT-BGTVT 11-09-2018 Quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý
4 637/QĐ-BXD 22-05-2018 Quyết định hướng dẫn công tác rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ
5 565/QĐ-BCĐĐMG 02-05-2018 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
6 2038/QĐ-TTg 18-12-2017 Quyết định phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
7 26/2016/TT-BXD 26-10-2016 Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
8 24/BXD-GĐ 09-09-2016 Văn bản số 24/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng trả lời Công văn 10384/BGTVT-CQLXD về việc hướng dẫn xử lý chuyển tiếp Tông tư số 09/2014/TT-BXD
9 2790/QĐ-BGTVT 01-09-2016 Quyết định của Bộ GTVT ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa có sử dụng phụ gia PR Plast S
10 2495/QĐ-BGTVT 11-08-2016 Quyết định số 2495/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT ban hành Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ GTVT.