Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Trước 30/4, hoàn thành dự án Luồng sông Hậu
Thứ năm, ngày 10/03/2016Tại cuộc họp giải quyết một số nội dung tồn tại của Gói thầu số 6B, Phó Cục trưởng Cục QLXD&CL CTGT Lã Hồng Hạnh yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành dự án Luồng Sông Hậu trước ngày 30/4/2016.

Cục QLXD&CL CTGT yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành dự án Luồng Sông Hậu trước ngày 30/4/2016.

Cụ thể, về Phụ lục Hợp đồng điều chuyển khối lượng nạo vét và phân lớp địa chất của hạng mục nạo vét. Phần khối lượng điều chuyển từ Công ty TNHH Phúc Lộc sang các thành viên trong Liên danh đến thời điểm hiện nay đã được thi công cơ bản hoàn thành, các thành viên trong liên danh đã ký Phụ lục hợp đồng điều chuyển khối lượng và điều chỉnh đơn giá hạng mục nạo vét theo phân lớp địa chất như trong hồ sơ dự thầu, tuy nhiên riêng Tổng công ty XD Đường thủy CTCP chưa ký.

Đơn giá hạng mục nạo vét theo từng lớp địa chất đã có trong Hồ sơ dự thầu, do đó, để có cơ sở thanh toán các khối lượng điều chuyển cho các thành viên trong Liên danh yêu cầu TCT XD Đường thủy tiến hành ký ngay Phụ lục hợp đồng trên, nếu đến trước ngày 10/3/2016 TCT XD Đường thuỷ vẫn không ký, giao Ban QLDA Hàng hải tổng hợp báo cáo Bộ GTVT. Bộ sẽ tham khảo ý kiến của Kho bạc và Bộ Tài chính để đảm bảo công tác thanh toán, giải ngân theo đúng quy định, đồng thời TCT XD Đường thủy phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT về việc trên.

Bên cạnh đó, Cục yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung để đảm bảo hoàn thành gói thầu đúng tiến độ. Công ty TNHH Phúc Lộc khẩn trương trục vớt tàu đắm và di dời ra khỏi công trường trước ngày 10/3/2016. Nếu đến thời hạn trên, Phúc Lộc vẫn không hoàn thành, yêu cầu TCT XD Trường Sơn chủ động thực hiện, mọi chi phí sẽ trừ vào thanh toán của Phúc Lộc.

TCT XD Trường Sơn, với vai trò đứng đầu Liên danh, phối hợp chặt chẽ với các thành viên của Liên danh để nghiên cứu, đề xuất giải pháp thi công dứt điểm các khối lượng nạo vét còn lại, đặc biệt là công tác hoàn thiện mái taluy do Phúc Lộc và Vinawaco đảm nhận, đảm bảo bàn giao 8.500m mặt bằng thi công kè bờ trước ngày 15/3/2016 và toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/3/2016.

Yêu cầu Trường Sơn khẩn trương bổ sung tối thiếu 5 thiết bị thả thảm trước ngày 06/3/2016, sẵn sàng lực lượng để triển khai thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng. Tập trung mọi nguồn lực đay nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành gói thầu trước ngày 30/4/2015.

Để đảm bảo nguồn vật liệu cho các mũi thi công được triển khai liên tục, giao TCT XD Trường Sơn rà soát năng lực của từng đơn vị thi công kè bảo vệ bờ. Trường hợp nguồn tài chính của các đơn vị không đảm bảo yêu cầu, TCT XD Trường Sơn trực tiếp mua vật liệu hoặc bảo lãnh với các đổi tác cung cấp vật liệu.

TVGS phối hợp cùng Nhà thầu khẩn trương xây dựng biện pháp, tiến độ thi công chi tiết, số lượng thiết bị, nhân công hàng ngày cho từng mũi thi công đảm bảo đáp ứng tiến độ hoàn thành 30/4/2016.

Giao Ban QLDA Hàng hải theo dõi tình hình thi công thực tế hàng ngày của Nhà thầu, có giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thi công; Đồng thời yêu cầu các Nhà thầu có văn bản cam kết tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành dự án trước 30/4/2016 và chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT về tiến độ thực hiện.

Phòng Công trình hàng hải - đường thủy nội địa

Tin liên quan