Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Trà Vinh: Đề xuất nâng cấp 1 số tuyến QL qua địa bàn tỉnh
Thứ sáu, ngày 28/05/2021Bộ GTVT giao đơn vị trực thuộc lập báo cáo nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư nâng cấp 1 số tuyến QL qua địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Theo quy hoạch, QL53, 54, 60 sẽ hoàn thiện nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe.

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Trà Vinh về việc sớm đầu tư, nâng cấp QL 53, 53B, 54, 60 đi qua địa bàn tỉnh để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Bộ GTVT cho biết, để từng bước hoàn thành nâng cấp các tuyến QL 53, 54, 60 đoạn qua tỉnh Trà Vinh phù hợp theo quy hoạch được duyệt, Bộ đã giao các đơn vị trực thuộc lập báo cáo nghiên cứu khả thi tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án: Xây dựng tuyến tránh QL53 đoạn qua TP. Trà Vinh; nâng cấp cải tạo QL 53 đoạn Long Hồ - Ba Si; nâng cấp QL 54 qua các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh; Xây dựng cầu Đại Ngãi trên QL 60 để dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Cạnh đó, Bộ cũng đã báo cáo nhu cầu vốn ngân sách nhà nước đầu tư để đáp ứng các mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng của ngành trong giai đoạn 2021-2025 khoảng 462.031 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT được dự kiến phân bổ 252.694 tỷ đồng. Trong đó, 221.428 tỷ đồng vốn trong nước và 31.267 tỷ đồng vốn nước ngoài.

Theo Bộ GTVT, với số tiền này, sau khi bố trí đầy đủ vốn xử lý các khoản nợ đọng thuộc trách nhiệm của ngận sách nhà nước và hoàn thành các dự án chuyển tiếp, số vốn được phân bổ chỉ đủ hỗ trợ đầu tư các dự án để nối thông toàn tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam và các tuyến cao tốc quan trọng khác nhằm thực hiện mục tiêu của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc, trong đó đến năm 2025, hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông" và một số ít các dự án mang tính động lực, một số công trình cấp bách, điểm nghẽn thuộc các chuyên ngành giao thông khác, trong đó có xây dựng cầu Đại Ngãi trên QL 60. Do đó, các dự án còn lại chưa cân đối được nguồn vốn để đầu tư trong giai đoạn này.

“Để đáp ứng nhu cầu vận tải và đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ nguồn bảo trì đường bộ”, Bộ GTVT cho hay.

Theo quy hoạch, QL53, 54, 60 sẽ hoàn thiện nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe. Đến nay các tuyến này cũng đã được đầu tư nâng cấp với quy mô cấp IV, III, 2 làn xe. Riêng tuyến QL 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn, dài 44km, đang triển khai thi công với quy mô đường cấp III, 2 làn xe, dự kiến hoàn thành năm 2021.

Còn tuyến QL 53B có chiều dài hơn 38km, nối từ thị xã Duyên Hải đến thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải (thuộc tỉnh trà Vinh), Bộ GTVT cho biết, đây là tuyến QL được nâng cấp từ các đường tỉnh 913, đường huyện 24.

Hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng đường bộ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có bổ sung tuyến này vào quy hoạch, làm cơ sở để đầu tư, nâng cấp khi cân đối được nguồn lực.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan