Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Trả lời cử triTT Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội
Đại biểu /
địa phương
Văn bản Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)
Kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIII
5 Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn, chỉ đạo Bộ GTVT tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến... Hải Phòng 1557/BGTVT-CQLXD ngày 3/2/2015 TTr Nguyễn Hồng Trường 1. Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: dự kiến...
6 Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa... Hòa Bình 2397/BGTVT-CQLXD ngày 27/2/2015 TTr Nguyễn Hồng Trường Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, QL6 phải hoàn thành trước 30/4/2015 (hợp phần 1), hợp...
7 Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn, chỉ đạo Bộ GTVT tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến... Hải Phòng 1557/BGTVT-CQLXD ngày 3/2/2015 TTr Nguyễn Hồng Trường 1. Dự án đang tiến hành triển khai thi công 12 gói thầu, đạt 92,32%....
8 Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa... Hòa Bình 2397/BGTVT-CQLXD ngày 27/2/2015 TTr Nguyễn Hồng Trường Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, QL6 phải hoàn thành trước 30/4/2015 (hợp phần 1), hợp...
9 Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn, chỉ đạo Bộ GTVT tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến... Hải Phòng 1557/BGTVT-CQLXD ngày 3/2/2015 TTr Nguyễn Hồng Trường Dự án đang tiến hành triển khai thi công 12 gói thầu, đạt 94,81%. Đoạn...
10 Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa... Hòa Bình 2397/BGTVT-CQLXD ngày 27/2/2015 TTr Nguyễn Hồng Trường Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, QL6 phải hoàn thành trước 30/4/2015 (hợp phần 1), hợp...
11 Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 208/BDN ngày 26/6/2015 của Ban Dân nguyện - Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển kiến nghị cử tri gửi... Thái Nguyên 10161/BGTVT-CQLXD Dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên có tổng chiều dài...
Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIII
1 Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban quản lý Dự án Thăng Long trả lại phần đất nhân dân cho mượn để tập kết vật liệu... Hà Nội 10669/BGTVT-QLXD ngày 27/8/2014 TTr Nguyễn Hồng Trường Ngày 20/8/2014 Ban QLDA Thăng long đã có biên bản làm việc với...
2 Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban quản lý Dự án Thăng Long trả lại phần đất nhân dân cho mượn để tập kết vật liệu... Hà Nội 10669/BGTVT-QLXD ngày 27/8/2014 TTr Nguyễn Hồng Trường Ngày 20/8/2014 Ban QLDA Thăng long đã có biên bản làm việc với...
3 Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban quản lý Dự án Thăng Long trả lại phần đất nhân dân cho mượn để tập kết vật liệu... Hà Nội 10669/BGTVT-QLXD ngày 27/8/2014 TTr Nguyễn Hồng Trường Ban QLDA Thăng Long đã có văn bản số 918/PMUTL-DA3 yêu cầu Nhà thầu...
4 Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban quản lý Dự án Thăng Long trả lại phần đất nhân dân cho mượn để tập kết vật liệu... Hà Nội 10669/BGTVT-QLXD ngày 27/8/2014 TTr Nguyễn Hồng Trường Theo báo cáo của Ban QLDA Thăng Long tại Văn bản số 1299/PMUTL-DA3 ngày...
Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIII
1 Cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải có kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi... Hải Phòng 1115/BGTVT-QLXD ngày 27/01/2014 TTr Trương Tấn Viên Dự án đang tiến hành triển khai thi công 12 gói thầu, đạt 80,78%. Dự...
2 Cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải có kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi... Hải Phòng 1115/BGTVT-QLXD ngày 27/01/2014 TTr Trương Tấn Viên Dự án đang tiến hành triển khai thi công 12 gói thầu, đạt 83,85%. Dự...
3 Cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải có kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi... Hải Phòng 1115/BGTVT-QLXD ngày 27/01/2014 TTr Trương Tấn Viên Dự án đang tiến hành triển khai thi công 12 gói thầu, đạt 86,3%. Dự kiến...
4 Cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải có kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi... Hải Phòng 1115/BGTVT-QLXD ngày 27/01/2014 TTr Trương Tấn Viên Dự án đang tiến hành triển khai thi công 12 gói thầu, đạt 89,4%. Đoạn từ...
6 Cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải có kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi... Hải Phòng 1115/BGTVT-QLXD ngày 27/01/2014 TTr Trương Tấn Viên Dự án đang tiến hành triển khai thi công 12 gói thầu, đạt 94,81%. Đoạn...
Kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIII
1 Theo cam kết của Lãnh đạo Bộ GTVT, dự án cải tạo, nâng cấp QL 27 đoạn đi qua tỉnh Ninh Thuận sẽ được hoàn thành và đưa... Ninh Thuận 6694/BGTVT-QLXD ngày 09/7/2013 TTr Nguyễn Văn Công - Bộ GTVT đã có Quyết định số 1990/QĐ-BGTVT ngày 27/5/2014 phê duyệt...
2 Theo cam kết của Lãnh đạo Bộ GTVT, dự án cải tạo, nâng cấp QL 27 đoạn đi qua tỉnh Ninh Thuận sẽ được hoàn thành và đưa... Ninh Thuận 6694/BGTVT-QLXD ngày 09/7/2013 TTr Nguyễn Văn Công - Bộ GTVT đã có Quyết định số 1990/QĐ-BGTVT ngày 27/5/2014 phê duyệt...
3 Theo cam kết của Lãnh đạo Bộ GTVT, dự án cải tạo, nâng cấp QL 27 đoạn đi qua tỉnh Ninh Thuận sẽ được hoàn thành và đưa... Ninh Thuận 6694/BGTVT-QLXD ngày 09/7/2013 TTr Nguyễn Văn Công - Bộ GTVT đã có Quyết định số 1990/QĐ-BGTVT ngày 27/5/2014 phê duyệt...
4 Theo cam kết của Lãnh đạo Bộ GTVT, dự án cải tạo, nâng cấp QL 27 đoạn đi qua tỉnh Ninh Thuận sẽ được hoàn thành và đưa... Ninh Thuận 6694/BGTVT-QLXD ngày 09/7/2013 TTr Nguyễn Văn Công Dự án sẽ hoàn thành vào 31/5/2015, đang chuẩn bị các thủ tục...
Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIII
1 - Đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Quốc lộ 5B), đảm bảo sản... Hà Nội 223/BGTVT-CQLXD ngày 07/01/2013 TTr Lê Mạnh Hùng - Dự án đang tiến hành triển khai thi công 12 gói thầu, đạt 80,78%. Dự...
2 Đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Quốc lộ 5B), đảm bảo sản... Thành phố Hà Nội 223/BGTVT-CQLXD ngày 07/01/2013 TTr Lê Mạnh Hùng Dự án đang tiến hành triển khai thi công 12 gói thầu, đạt 80,78%. Dự...
3 Đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Quốc lộ 5B), đảm bảo sản... Thành phố Hà Nội 223/BGTVT-CQLXD ngày 07/01/2013 TTr Lê Mạnh Hùng Dự án đang tiến hành triển khai thi công 12 gói thầu, đạt 83,85%. Dự...
4 Đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Quốc lộ 5B), đảm bảo sản... Thành phố Hà Nội 223/BGTVT-CQLXD ngày 07/01/2013 TTr Lê Mạnh Hùng Dự án đang tiến hành triển khai thi công 12 gói thầu, đạt 86,3%. Dự kiến...
5 Đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Quốc lộ 5B), đảm bảo sản... Thành phố Hà Nội 223/BGTVT-CQLXD ngày 07/01/2013 TTr Lê Mạnh Hùng Dự án đang tiến hành triển khai thi công 12 gói thầu, đạt 89,4%. Đoạn từ...
5 Cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải có kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi... Hải Phòng 1115/BGTVT-QLXD ngày 27/01/2014 TTr Trương Tấn Viên Dự án đang tiến hành triển khai thi công 12 gói thầu, đạt 92,32%. Đoạn...
6 Đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Quốc lộ 5B), đảm bảo sản... Thành phố Hà Nội 223/BGTVT-CQLXD ngày 07/01/2013 TTr Lê Mạnh Hùng Dự án đang tiến hành triển khai thi công 12 gói thầu, đạt 92,32%. Đoạn...
7 Đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Quốc lộ 5B), đảm bảo sản... Thành phố Hà Nội 223/BGTVT-CQLXD ngày 07/01/2013 TTr Lê Mạnh Hùng Dự án đang tiến hành triển khai thi công 12 gói thầu, đạt 94,81%. Đoạn...