Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Trả lời cử triTT Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội
Đại biểu /
địa phương
Văn bản Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)
Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII
19 Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị với nội dung như sau: “Quốc lộ 50 (đoạn qua địa bàn 3 xã Long Hưng, Tân Trung, Bình... Tiền Giang 806/BGTVT-CQlXD ngày 20/01/2016 Ngày 20 tháng 01 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
20 Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị với nội dung như sau: “Đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm ban hành hoặc phối hợp ban hành các... Gia Lai 808/BGTVT-CQLXD ngày 20/01/2016 Ngày 20 tháng 01 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
21 Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị với nội dung như sau: “Cử tri phản ánh tình trạng hệ thống thoát nước trên QL20 (đoạn đi qua... Đồng Nai 870/BGTVT-CQLXD ngày 21/01/2016 Ngày 21 tháng 01 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
22 Cử tri tỉnh Long An kiến nghị với nội dung như sau: "Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, tăng... Long An 873/BGTVT-CQLXD ngày 21/01/2016 Ngày 21 tháng 01 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
23 Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị với nội dung như sau: “Cử tri bức xúc về Dự án đường sắt trên cao ở Hà Nội sử dụng nguồn vốn... An Giang 1019/BGTVT-CQLXD ngày 26/01/2016 Ngày 26 tháng 01 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII
1 Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: 1. Đoạn QL1A đi qua địa phận xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đang được tiến hành nâng cấp,... Quảng Trị 10255/BGTVT-CQLXD ngày 5/8/2015 Ngày 5 tháng 8 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
2 Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: “Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 3 hoàn trả... Bình Định 10360/BGTVT-CQLXD ngày 7/8/2015 Ngày 7 tháng 8 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
3 Cử tri thành phố Hải Phòng đề nghị với nội dung:  “Đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét việc xây dựng cầu chui... Hải Phòng Văn bản số 10584/BGTVT-CQLXD ngày 12/8/2014 Ngày 12 tháng 8 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
4 Cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị: “Về tiến độ xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn-Đất Mũi, địa phương cũng rất lo về tiến độ... Cà Mau Văn bản số 10556/BGTVT-CQLXD ngày 12/8/2015 Ngày 12 tháng 8 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
5 Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: “- Bộ GTVT nên có biện pháp quyết liệt hơn nữa thúc đẩy tiến độ công trình đảm... An Giang Văn bản số 10647/BGTVT-CQLXD ngày 13/8/2015 Ngày 13 tháng 8 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
6 Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: “Các công trình giao thông kém chất lượng (làm trước, hư sau) thì... An Giang Văn bản số 10648/BGTVT-CQLXD ngày 13/8/2015 Ngày 13 tháng 8 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
7 Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan kịp thời kiểm tra, xử lý... Đồng Nai Văn bản số 10649/BGTVT-CQLXD ngày 13/8/2015 Ngày 13 tháng 8 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
8 Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: “Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan quan tâm bố trí vốn cho địa phương... Đồng Nai Văn bản số 10650/BGTVT-CQLXD ngày 13/8/2015 Ngày 13 tháng 8 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
9 Cử tri tỉnh Long An gửi kiến nghị: “Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Đức Hòa – Long An thi công kéo dài nhiều... Long An Văn bản số 10864/BGTVT-CQLXD ngày 18/8/2015 Ngày 18 tháng 8 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
10 Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: “Đường Hồ Chí Minh tuyến đi qua Tây Ninh thuộc huyện Trảng Bàng và Gò Dầu (tuyến... Tây Ninh Văn bản số 10868/BGTVT-CQLXD ngày 18/8/2015 Ngày 18 tháng 8 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
11 Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị với nội dung: “Cử tri tiếp tục đề nghị bố trí nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện... Hải Phòng Văn bản số 10910/BGTVT-CQLXD ngày 18/8/2015 Ngày 18 tháng 8 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
12 Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị với nội dung như sau: “Cử tri phản ánh tình trạng QL20 đang trong quá trình cải tạo, nhưng... Đồng Nai Văn bản số 11045/BGTVT-CQLXD ngày 20/8/2015 Ngày 20 tháng 8 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
13 Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị với nội dung như sau: "Quy hoạch trong xây dựng hạ tầng giao thông cần phải được tính toán đến... An Giang Văn bản số 11055/BGTVT-CQLXD ngày 20/8/2015 Ngày 20 tháng 8 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
14 Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị với nội dung như sau: “Bộ GTVT sớm đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành công... Tiền Giang Văn bản số 11056/BGTVT-CQLXD ngày 20/8/2015 Ngày 20 tháng 8 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
15 Cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị với nội dung như sau: “Chính phủ đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành Dự... Cần Thơ Văn bản số 11245/BGTVT-CQLXD ngày 25/8/2015 Ngày 25 tháng 8 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
16 Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị với nội dung như sau:  “Cử tri phản ánh hiện nay trong quá trình thi công mở rộng... Bình Định Văn bản số 11415/BGTVT-CQLXD ngày 27/8/2015 Ngày 27 tháng 8 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
17 Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị một số nội dung liên quan đến các tuyến QL1A, QL25, QL29 và QL19C qua tỉnh Phú... Phú Yên Văn bản số 11535/BGTVT-CQLXD ngày 28/8/2015 Ngày 28 tháng 8 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
18 Cử tri tỉnh Lào Cai phản ánh với nội dung: "Tiến độ thi công Quốc lộ 279 đoạn từ huyện Bảo Yên đi huyện Văn Bàn tỉnh... Lào Cai Văn bản số 11808/BGTVT-CQLXD ngày 4/9/2015 Ngày 4 tháng 9 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
19 Cử tri thành phố Bắc Ninh kiến nghị với nội dung: “Đề nghị Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án... Bắc Ninh Văn bản số 11885/BGTVT-CQLXD ngày 7/9/2015 Ngày 7 tháng 9 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
20 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam về đề nghị xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri với nội dung như sau: “Đường Nguyễn Hoàng... Quảng Nam 13782/BGTVT-CQLXD ngày 16/10/2015 Ngày 16 tháng 10 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
21 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đề nghị xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri, trong đó có nội dung phản ánh về... Quảng Nam 14243/BGTVT-CQLXD ngày 26/10/2015 Ngày 26 tháng 10 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số...
Kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIII
1 Cử tri phản ánh, tại một số địa phương có dự án công trình xây dựng các tuyến đường đi qua (thuộc Bộ quản... Nguyễn Thị Hồng Hà - Hà Nội 14383/BGTVT-QLXD ngày 13/11/2014 BT Đinh La Thăng Về việc bổ sung hầm giao thông dân sinh tại Km4+900 thuộc dự án cao tốc...
2 Về việc bổ sung hầm giao thông dân sinh tại Km4+900 thuộc dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Hiện nay, hầm giao thông... Quảng Ngãi 1433/BGTVT-CQLXD ngày 2/2/2015 TTr Nguyễn Hồng Trường Dự án được đầu tư thành hai giai đoạn: Giai đoạn trước mắt từ 2012 - 2015 xây...
3 Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn, chỉ đạo Bộ GTVT tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến... Hải Phòng 1557/BGTVT-CQLXD ngày 3/2/2015 TTr Nguyễn Hồng Trường 1. Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: dự kiến...
4 Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa... Hòa Bình 2397/BGTVT-CQLXD ngày 27/2/2015 TTr Nguyễn Hồng Trường Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, QL6 phải hoàn thành trước 30/4/2015 (hợp phần 1), hợp...