Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị một số nội dung liên quan đến Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái như sau: 
"Cử tri huyện Trấn Yên đề nghị Bộ GTVT có ý kiến với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) giải quyết vấn đề tồn tại sau khi hoàn thành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đó là, tại xã Y Can còn một số cống chui qua đường cao tốc không có đường để nối với đường dân sinh, gây khó khăn trong đi lại, sản xuất của nhân dân".

Đại biểu /
địa phương
Yên Bái
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 6796/BGTVT-CQLXD ngày 16/6/2016
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 18 tháng 12 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 6796/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi đến Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII đối với một số nội dung liên quan đến Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 6796/BGTVT-CQLXD xem tại đây.