Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị một số nội dung liên quan đến Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Thọ như sau: 
"Hiện nay một số tồn tại trong quá trình thi công đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai vẫn chưa được xem xét, giải quyết như: Một số đường ngang dân sinh không được thi công một cách đồng bộ làm ảnh hưởng lớn đến đến sản xuất và đời sống của nhân dân; các cống chui dân sinh bị ngập úng vào mùa mưa, các cống hộp qua đường hẹp và thấp; đất hành lang đường cao tốc bị xô bồi xuống đất lúa khiến một số hộ dân không thể canh tác, một số hộ dân bị nứt do ảnh hưởng của quá trình thi công chưa được bồi thường… Mặc dù các đơn vị thi công đã cố gắng sửa chữa, khắc phục song tiến độ triển khai còn chậm, gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cần có các giải pháp đồng bộ dứt điểm để giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vấn đề tồn tại nêu trên".

 

Đại biểu /
địa phương
Phú Thọ
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 6794/BGTVT-CQLXD ngày 16/6/2016
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 16 tháng 6 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 6794/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ gửi đến Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII đối với một số nội dung liên quan đến Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Thọ.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 6794/BGTVT-CQLXD xem tại đây.