Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị với nội dung: 
“Quốc lộ 14 đoạn đi qua tỉnh Bình Phước đã thi công xong và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, việc lắp đặt và mở các dải phân cách qua các khu đô thị là chưa hợp lý làm mất mỹ quan đô thị. Đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh kiểm tra và cho phép các địa phương được thay thế dải phân cách trong khu đô thị bằng việc trồng cây xanh hoặc thảm cỏ cho phù hợp”.

Đại biểu /
địa phương
Bình Phước
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản Văn bản số 6791/BGTVT-CQLXD ngày 16/6/2016
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 16 tháng 6 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 6791/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của  cử tri tỉnh Bình Phước gửi đến Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII đối với một số vấn đề liên quan đến Dự án cải tạo, nâng cấp QL14 đoạn đi qua tỉnh Bình Phước.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 6791/BGTVT-CQLXD xem tại đây.