Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị với nội dung như sau:
"Bộ GTVT kịp thời kiểm tra, đồng thời có giải pháp sớm triển khai đường giao thông dân sinh và hệ thống thoát nước tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ; xã Long An, huyện Long Thành dọc tuyến đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây".

Đại biểu /
địa phương
Đồng Nai
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 805/BGTVT-CQLXD ngày 20/01/2016
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 20 tháng 01 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 805/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của cử tri  tỉnh Đồng Nai gửi đến Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII đối với một số vấn đề liên quan đến đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua địa bàn của tỉnh.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 805/BGTVT-CQLXD xem tại đây.