Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chi tiết trả lời cử tri


Ý kiến cử tri /
đại biểu Quốc hội

Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị với nội dung như sau: 
“Cử tri phản ánh, hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang thực hiện rất nhiều dự án giao thông quan trọng, đặc biệt là các tuyến đường cao tốc, đường liên tỉnh, các dự án giao thông trọng điểm quốc gia. Việc thực hiện các dự án gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, hệ thống tiêu thoát nước, hệ thống thủy lợi xung quanh các dự án. Nhiều hệ thống tiêu thoát nước, hệ thống thủy lợi xung quanh các dự án. Nhiều hệ thống tiêu thoát nước, thủy lợi bị bùn cát, chất thải từ các dự án vùi lấp, không sử dụng được gây úng lụt cục bộ trên một khu vực rộng lớn (bao gồm khu vực sản xuất nông nghiệp và khu dân cư). Cử tri đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu các dự án thành lập các đoàn khảo sát, kiểm tra, đánh giá tác động để có giải pháp sửa chữa, xây dựng mới hệ thống tiêu thoát nước, thủy lợi bị ảnh hưởng do quá trình thực hiện dự án để đảm bảo sản xuất cho người dân và vệ sinh, môi trường sống”.

Đại biểu /
địa phương
Hải Phòng
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII
Văn bản 660/BGTVT-CQLXD ngày 18/01/2016
Tóm tắt kết quả thực hiện
hoặc giải quyết

(đến thời điểm báo cáo)

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 660/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của cử tri  thành phố Hải phòng gửi đến Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII đối với một số kiến nghị về các dự án giao thông trên địa bàn thành phố.
Nội dung trả lời cụ thể của Văn bản số 660/BGTVT-CQLXD xem tại đây.